Wycieczka a treści dydaktyczne

Umożliwia uczniom bezpośrednie obcowanie i poznawanie otaczającego świata, własnego miasta, regionu czy też kraju.

Oczywiście nie ogranicza się tylko do kraju ojczystego, ale pozwala także na poznawanie innych, ich geograficznych i kulturowych uwarunkowań.

Daje możliwość odnajdywania historycznych przesłanek i elementów zarówno architektonicznych jak i kulturowych znajdujących się w danym miejscu.

Powoduje, że na mapie świata można odhaczyć sobie odwiedzane miejsce i uznać je za w części, chociaż poznane.

Wycieczką jest każdy wyjazd zorganizowany, wcześniej zaplanowany i dostosowany do określonego w programie celu.

Każda podstawa programowa zawarta w wycieczce szkolnej daje możliwość określenia dokładnej treści, jaka ma zostać przekazana uczniom i która ma się odnosić do zrealizowanej w szkole tematyki.

Jednocześnie nie można zapomnieć, iż wyjazd obojętnie gdzie będzie zorganizowany, jakie miejsca będzie obejmował i ile czasu na niego należy poświęcić to bardzo ważnym jest, jaki środek transportu wykorzysta oraz jaką bazę noclegową będzie zapewniał.

Hirek
News Reporter
Uczulony na gluten. Dlatego dzień zaczyna od słów "Gluten Morgen". Nie trawi laktozy. Musi się stosować do zaleceń dietetyka. Bacznie uważa na produkty pochodzenia zwierzęcego. W wolnym czasie spaceruje z psem. Gdy są upały pije mrożoną wodę.