Co to jest wycieczka szkolna.

Każdy z nas, byłych uczniów, zdaje sobie sprawę i dobrze pamięta, że słowo wycieczka szkolna posiada jakąś dziwną, magiczną moc, moc wywołującą uścisk w brzuchu i szybszą pracę serca.

Samo oczekiwanie na wyjazd powoduje powstawanie atmosfery podniecenia i euforii połączonej z odliczaniem dni do wyjazdu oraz planowaniem wszystkich jego elementów.

Szansa na spotkanie na swojej drodze czegoś odmiennego, nowego, doświadczenie ciekawych przeżyć i emocji związanych z jednej strony ze zmianą miejsca pobytu a z drugiej z czasem spędzonym ze swoją grupą to podstawa takowego wyjazdu.

Wycieczka szkolna jest jedną z form dostarczania i poszerzania wiadomości uzyskanych z podręczników i książek, konfrontacji własnego wyobrażenia na dany temat z rzeczywistym jego obrazem.

Autor Słownika Pedagogicznego podaje definicję wycieczki szkolnej, uznając ją, jako jedną z form umożliwiających przede wszystkim prowadzenie i uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej i wychowawczej, jaką pełni szkoła.

Hirek
News Reporter
Uczulony na gluten. Dlatego dzień zaczyna od słów "Gluten Morgen". Nie trawi laktozy. Musi się stosować do zaleceń dietetyka. Bacznie uważa na produkty pochodzenia zwierzęcego. W wolnym czasie spaceruje z psem. Gdy są upały pije mrożoną wodę.